Boruta. Strona rodzinna

Grafical motive...

Herb Jastrzębiec (Bolesta) Herb Lubicz Herb Nowina Herb Pobóg Herb Rogala

Strona - po dziewięciu latach funkcjonowania - zawieszona | Kontakt mailowy: Mirosław Boruta (socjolog, Kraków)